Aktuelnosti

 • Program javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Rožaje za 2024. godinu

  Program javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Rožaje za 2024. godinu

  Na osnovu člana 167 Zakona o  lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 21 i 23  Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova  (“Sl.list CG…

 • Počela obuka za OSI-Eko-Patrola: Inicijativa za Ekološku budućnost i Socijalnu uključenost u Rožajama i Pljevljima

  Počela obuka za OSI-Eko-Patrola: Inicijativa za Ekološku budućnost i Socijalnu uključenost u Rožajama i Pljevljima

  U Rožajama i Pljevljima pokrenut je ambiciozan ekološki projekat “OSI-Eko-Patrola”, koji ima za cilj socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom (OSI) u rješavanje ekoloških izazova. Projekat, koji implementira NVO “Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja u partnerstvu…

 • Zelena kampanja ZaPark

  Zelena kampanja ZaPark

  Zelena kampanja je trajala tri mjeseca i imala je za cilj podizanje nivoa svijesti i znanja građana ciljanih zajednica ali i svih građana Rožaja o demokratskim procesima u donošenju odluka, principima i načinima uključivanja građana…

 • Počeo projekat ”OSI Eko-patrola” u Rožajama i Pljevljima

  Počeo projekat ”OSI Eko-patrola” u Rožajama i Pljevljima

  Cilj projekta “OSI-Eko-Patrola” je podsticanje i socijalna uključenost OSI u oblasti indentifikacije i rešavanja ekoloških problema u Rožajama i Pljevljima. Realizacijom projekta osposobljava se 8 OSI sa evidencije Zavoda za zapošljavanje na konkretno radno mjesto…

 • Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

  Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

  Kao jedna od ključnih aktivnosti proejekta izvršena obuka za članove dvije zajednice o demokratizaciji društva kroz građanski aktivnizam, mobilizaciju zajednice, principe dobrog upravljanja i uvođenje inovatinih načina u sistem mobilizacije zajednica. Na obuci je prof.…

 • Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 6

  Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 6

  Cilj projekta nam je da preventivno djelujemo na poboljšanju sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, sa akcentom na djecu i mlade, trudićemo se da sve predviđene aktivnosti preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju da poštuju…

 • Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 5

  Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 5

  Cilj projekta nam je da preventivno djelujemo na poboljšanju sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, sa akcentom na djecu i mlade, trudićemo se da sve predviđene aktivnosti preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju da poštuju…

 • Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 4

  Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 4

  Cilj projekta nam je da preventivno djelujemo na poboljšanju sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, sa akcentom na djecu i mlade, trudićemo se da sve predviđene aktivnosti preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju da poštuju…

 • Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 3

  Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 3

  Cilj projekta nam je da preventivno djelujemo na poboljšanju sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, sa akcentom na djecu i mlade, trudićemo se da sve predviđene aktivnosti preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju da poštuju…

 • Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 2

  Radio emisija: Bezbjednost saobraćaja – 2

  Cilj projekta nam je da preventivno djelujemo na poboljšanju sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, sa akcentom na djecu i mlade, trudićemo se da sve predviđene aktivnosti preventivno utiču na sve učesnike u saobraćaju da poštuju…

Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga