Počeo sa radom E-muzej manjinskih naroda

urednik Avatar

Uz podršku Fonda za zaštiu i ostvarivanje manjinskih prava u Crnoj Gori počeo je sa radom eksperimentalni rad digitalnog muzeja manjinskih naoda u Crnoj Gori www.e-muzej.me.

Koordiantor projekta Anes Kurtagić je izjavio da je cilj projekta promovisanje i očuvanje kulturnog nasljeđa manjinskih naroda u Crnoj Gori putem e-muzeja, koji će omogućiti manjinskim zajednicama lakši pristup kulturnim resursima i informacijama o njihovoj istoriji, jeziku, tradiciji i običajima, podići svijest o kulturnom bogatstvu manjinskih naroda i promovisati međukulturno razumijevanje.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga