mladi za mlade

 • Zelena kampanja ZaPark

  Zelena kampanja ZaPark

  Zelena kampanja je trajala tri mjeseca i imala je za cilj podizanje nivoa svijesti i znanja građana ciljanih zajednica ali i svih građana Rožaja o demokratskim procesima u donošenju odluka, principima i načinima uključivanja građana…

 • Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

  Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

  Kao jedna od ključnih aktivnosti proejekta izvršena obuka za članove dvije zajednice o demokratizaciji društva kroz građanski aktivnizam, mobilizaciju zajednice, principe dobrog upravljanja i uvođenje inovatinih načina u sistem mobilizacije zajednica. Na obuci je prof.…

 • Završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”

  Završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”

  Akcijama podjele brošura i pošumljavanjem završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”   Akcija pošumljavanja: ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!” 22. aprila 2023. godine NVO Građanska inicijativa mladih je…

 • Aktivizam mladih

  Aktivizam mladih

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Međukulturna saradnja mladih i zaštita kulturnog nasljeđa

  Međukulturna saradnja mladih i zaštita kulturnog nasljeđa

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Pomirenje mladih i izgradnja održivog i trajnog mira

  Pomirenje mladih i izgradnja održivog i trajnog mira

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Interkulturalni dijalog i saradnja mladih

  Interkulturalni dijalog i saradnja mladih

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Tolerancija je važna

  Tolerancija je važna

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Multikulturalizam i mladi

  Multikulturalizam i mladi

  Poštovani slušaoci dobrodošli u radio serijal ”Promocija kulturne baštine Rožaja i multikulturalizma” koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih uz podršku Ministarstva kulture

 • Svako ima pravo na radno mjesto zdravo (6)

  Svako ima pravo na radno mjesto zdravo (6)

  Poštovani slušaoci dobrodošli u serijal radio emisija pod nazivom “Svako ima pravo na radno mjesto zdravo” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. U današnjoj šestoj emisiji iskoristite priliku da čujete nešto…

Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga