Zelena kampanja ZaPark

Zelena kampanja je trajala tri mjeseca i imala je za cilj podizanje nivoa svijesti i znanja građana ciljanih zajednica ali i svih građana Rožaja o demokratskim procesima u donošenju odluka, principima i načinima uključivanja građana u proces donošenja odluka, načinima mobilizacije zajednica, načinima inkluzivnog upravljanja, decentralizovanom načinu upravljanja na lokalniom nivou i ostalim demokratskim procesima […]

Nastavi čitati

Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

Kao jedna od ključnih aktivnosti proejekta izvršena obuka za članove dvije zajednice o demokratizaciji društva kroz građanski aktivnizam, mobilizaciju zajednice, principe dobrog upravljanja i uvođenje inovatinih načina u sistem mobilizacije zajednica. Na obuci je prof. Haris Kalač govorio o primjerima dobre prakse mobilizacije zajednica iz regiona i zemalja EU, načinima građanskog učešća u procesu donošenja […]

Nastavi čitati

Završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”

Akcijama podjele brošura i pošumljavanjem završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”   Akcija pošumljavanja: ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!” 22. aprila 2023. godine NVO Građanska inicijativa mladih je sa volonterima organizovala akciju sadnje sadnica ruža u cilju razvijanja svijesti kod najmlađih građana Rožaja o potrebi očuvanja životne sredine […]

Nastavi čitati

Svako ima pravo na radno mjesto zdravo (6)

Poštovani slušaoci dobrodošli u serijal radio emisija pod nazivom “Svako ima pravo na radno mjesto zdravo” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja. U današnjoj šestoj emisiji iskoristite priliku da čujete nešto više o važnosti uvođenja zaštite zdravlja na radu u vaspitno-obrazovne ustanove. Poštovani slušaoci bila je ovo šesta emisija o zaštiti […]

Nastavi čitati