Obuka za članove OCD, MZ i ekološke aktiviste

urednik Avatar

Kao jedna od ključnih aktivnosti proejekta izvršena obuka za članove dvije zajednice o demokratizaciji društva kroz građanski aktivnizam, mobilizaciju zajednice, principe dobrog upravljanja i uvođenje inovatinih načina u sistem mobilizacije zajednica. Na obuci je prof. Haris Kalač govorio o primjerima dobre prakse mobilizacije zajednica iz regiona i zemalja EU, načinima građanskog učešća u procesu donošenja odluka. Obuka je trajala dva dana za članove NVO Građanska inicijativa mladih, predstavnike drugih ekoloških OCD-a i predstavnika lokalne uprave.

U cilju promocije građanskog ativnizma i mobilizacije zajednice osnivane su dvije lokalne akcione grupe (LAG) koje će služiti kao lokalna grupa u Desnoj i Lijevoj Obali Ibra za svrhu mobilizacije zajednice, iniciranja i realizacije proejktnih aktivnosti. LAG-ovi broje po 6 članova, sa minimum 2 žene, a odluke će se donositi konsenzusom. Pravo učešća će imati svi građani, civilni aktivisti, volonteri bez obzira na pripadnost, rasu, vjeru, pol. Na ovaj način će se promovisati model LAG koji je u primjeni u u EU a u svrhu rješavanja i iniciranja problema u lokelnih zajednicama, saradnje sa lokalnom upravom kao i sa donatorima. Održano je ukupno 6 sastanaka dvije akcione grupe i donijeti planovi rada u vezi sa realizacijom projekta.

Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) realizuje  Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga