Za park: Upućena inicijativa za izradu studije zaštite

urednik Avatar

NVO Građanska inicijativa mladih i MZ Desna obala Ibra II uz podršku 20 nevladinih i sportskih organizacija predali su inicijativu Opštini Rožaje za izradu studije zaštite za park šumu Brezovačko brdo koju bi uradila Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore i tako se trajno sačuvala pluća grada – prvo zaštićeno područje u opštini Rožaje.

Na šumskom području i uopšte na području opštine Rožaje do sada nijesu proglašavana zaštićena područja u smislu Zakona o zaštiti prirode, dok ujedno ne postoje područja koja imaju međunarodni status zaštite. Tek u septembru 2019. godine Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, MZ Desna obala Ibra II, Turistička organizacija Rožaje, nevladine ekološke organizacije i Odred izviđača Ibar su inicirali da se zaštiti 100 hektara park šume Brezovačko brdo sa uređenih desetak kilometara pješačko-biciklističkih staza. Skupština opštine Rožaje je u septembru 2020. godine jednoglasno donijela odluku: ‘’Proglašava se lokalitet Brezovačko brdo za područje od posebnog značaja za razvoj turizma u opštini Rožaje radi očuvanja kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i zaštite životne sredine od devastacije kao i realizacije projekata iz oblasti turizma, sporta i rekreacije’’. U međuvremenu je znatno unaprijeđena infrastruktura,  a u toku je uređenje ulaza u park šumu i priprema terena za veliko moderno opremljeno dječije igralište u saradnji Opštine Rožaje i Glavnog grada.

Prema podacima koje posjeduje Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine o prirodnim vrijednostima, vrstama biljaka, životinja i gljiva, objekata geonasljeđa i predjela ovo područje ima upravo ona ekološka obilježja od nacionalnog i međunarodnog značaja koja su glavni razlog za stavljanje pod zaštitu kao park prirode.

Zbog izuzetnih hidrografskih, geomorfoloških, florističkih i fitocenoloških rijetkosti, područje treba proglasiti bar posebnim predjelom prirodne ljepote, a javnosti ga prezentovati kao posebnu turističku atrakciju – očuvane predjele izuzetne prirodne, a samim tim i turističke vrijednosti.

Predloženom inicijativom se štiti i unapređuje životna sredina, što je u skladu sa međunarodno prihvaćenim principima očuvanja prirodnih resursa kao osnove održivog razvoja, odnosno racionalnog korišćenja prirodnih resursa i zaštite životne sredine.

Osnovni cilj izrade strateške procjene je obezbeđivanje da pitanja životne sredine, uključujući i zdravlje ljudi, budu potpuno uzeta u obzir prilikom obezbeđivanja održivog razvoja kao i unapređivanja nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i očuvanje i unapređenje prirodnih vrijednosti, posebnosti prostora i kulturno-istorijske baštine.

Inicijativu su potpisali: MZ Desna obala Ibra II, NVO Građanska inicijativa mladih, NVO Ikre, Odred izviđača Ibar, NVO Bijeli ljiljan, NVO Zelena Gora, NVO Centar za razvoj turizma, NVO Moje Rožaje, NVO Runolist, Planinarski klub Ahmica, NVO Centar za edukaciju djece i mladih, NVO Društvo za zaštitu životinja, NVO Štedim, NVO ‘’30. septembar’’, NVO Avlija, Lovačko udruženje Ahmica, Moto klub Rožaje, Džudo klub Rožaje, Sportsko-ribolovni klub Ibar, NVO Kreativna građanska inicijativa i NVO Proevropska liga Crne Gore.

Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) realizuje  Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga