Forum MNE o Izvještaju o napretku za Crnu Goru

urednik Avatar

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Povodom objavljivanja Izvještaja o napretku za Crnu Goru

Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija) skreće pažnju javnosti da se ni ove godine, kao ni prethodnih godina, pitanja koja se tiču statusa mladih i omladinske politike nijesu našla u izvještaju o napretku koji je objavila Evropska komisija.

Iako smo i tokom prethodnih godina ukazivali na ovaj nedostatak, ni ove godine u izvještaju nema informacija koje se tiču zakona o mladima, nacionalnoj strategiji za mlade i statusu mladih. Iako je poglavlje 26, u sklopu kojega bi trebalo da se izvještava o ovim aspektima, otvoreno i zatvoreno, to ni u kom slučaju nije signal da je stanje, makar kad su mladi u pitanju, pozitivno. Naprotiv.

Forum MNE izražava zabrinutost što u izvještaju nije navedeno da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja koja još uvijek nema Zakon o mladima i da se njegovo usvajanje čeka skoro dvije godine. Isto tako, čudi da nije navedeno da Crna Gora nema Nacionalnu strategiju za mlade od 2011. godine kad je prethodna istekla, kao i da je budžet koji se alocira za mlade na jako niskom niovu – kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima. Jedini segmenti koji se tiču mladih u cijelom izvještaju su vezani za stepen nezapošljenosti mladih (15-24. godine), koji je, po izvještaju, 35.8%. Baš ova informacija, pored svih prethodno navedenih, je nešto što bi trebalo da podstakne sistemsko izvještavanje o pitanjima mladih, jer je podatak zabrinjavajući. Skoro svi akteri javnog života u Crnoj Gori govore kako su mladi resurs jedne države, ali mi, ni nakon 13 godina intenzivnog rada, ne možemo da prepoznamo jasnu opredjeljenost Vlade Crne Gore da razvije strukturiranu brigu za mlade ljude. Čak i zemlje koje nemaju status kanidata su razvile osnovne preduslove za sistemsko rješavanjne pitanja mladih.

Napominjemo da smo aktivno učestvovali u blagovrmenom slanju informacija za izvještaje o napretku i ove i prethodnih godina, ali da je izvještavanje ostalo na istom nivou, bez informacija koje prate neke promjene u polju omladinske politike i statusa mladih.

Vjerujemo da je važno da se predstavnicima Vlade, Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, ali i široj zajednici, ukaže na ovo kako bismo u daljem toku procesa mogli da utičemo i na promjene u ovom polju koje će biti u skladu s preporukama EU.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga