Mladi Rožaja
NVO Građanska inicijativa mladih Rožaje
AdvertisementCrna Gora

7. Novembra 2015.
 

CAZAS o Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore

More articles by »
Written by: urednik

CAZAS: RADITI VIŠE NA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NVO CAZAS nakon objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore pozdravlja nalaze i preporuke iz Izvještaja za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. Posebno je važna činjenica da je Evropska komisija objektivno i realno sagledala probleme u zdravstvenom sistemu na koje CAZAS ukazuje godinama.

Evropska komisija je uvažila značajan dio sugestija nakon konsultacija sa organizacijama civilnog društva u dijelu javno-zdravstvenih pitanja. Od posebne važnosti su preporuke vezane za potrebu obezbjeđivanja održivosti uspostavljenih servisa u oblasti HIV/AIDS-a namijenjenih populacijama u najvećem riziku, poboljšanju kapaciteta za obezbjeđenje psihosocijalne podrške i pomoći pacijentima sa hroničnim bolestima i boljoj implementaciji Nacionalne strategije za prevenciju zloupotrebe droga, posebno među mladima. Napominjemo, većina servisa preventive i podrške za HIV/AIDS u civilnom sektoru ugašena je u julu ove godine usljed nedostatka sredstava, kao i usljed nedostatka sistemske podrške za održivost pomenutih servisa. Takođe, između ostalog, navodi se da je potrebno više uraditi na poboljšanju prava pacijenata, da je neophodno da se obezbijedi aktivno učešće civilnog sektora u Nacionalnom Savjetu za prevenciju zloupotrebe droga, kao i da se uradi više na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi i unaprjeđenju mentalnog zdravlja.

Ocjena da je napravljen djelimičan napredak u ovoj oblasti predstavlja podsticaj svim akterima da u budućem periodu radimo i uradimo više na poboljšanju zdravstvenog sistema kroz veću promociju zdravlja i prevencije, kako bismo podigli opšti nivo kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture u Crnoj Gori. Poseban napor očekujemo od strane relevantnih državnih organa i institucija, sa kojima civilni sektor treba i mora da ima još bolju saradnju i komunikaciju, posebno u navedenim oblastima.

CAZAS još jednom poziva relevantne institucije sistema da se kroz dijalog i saradnju iznađu sistemski mehanizmi i rješenja za navedene izazove, kao i da se uradi mnogo više po pitanju poboljšanja standarda zdravstvenih radnika u crnogorskom sistemu zdravstva kao preduslova za iole ozbiljnije pozitivne promjene u našem zdravstvenom sistemu. S tim u vezi, još jednom naglašavamo da svi akteri na ovom polju imaju pruženu ruku saradnje od strane CAZAS-a.About the Author

urednik
 
 

 

Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!

Cilj šestomjesečnog projekta ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnostu” je podizanje opšte svijesti o značaju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ovim projekatom planirano je...
by urednik
 

 
 

Podjelom brošura završen projekat o bezbjednosti u saobraćaju

NVO ”Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja uspješno je realizovala šestomjesečni projekat pod nazivom „Bezbjednost djece u saobraćaju, na prvom mjestu” koji se odvijao kroz edukaciju svih učesnika u saobraćaj...
by urednik
 

 
 

Održane radionice u osnovnim školama u Rožajama o bezbjednosti učenika u saobraćaju

NVO ”Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja, 20. maja 2022. godine u OŠ “25. maj” i OŠ „BRATSTVO I JEDINSTVO“ pod mentorstvom profesorice Munirke Agović i profesorice Amre Kalač a uz asistenciju Elme Luboder,...
by urednik