Mladi Rožaja
NVO Građanska inicijativa mladih Rožaje
AdvertisementCrna Gora

7. Novembra 2015.
 

CAZAS o Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore

More articles by »
Written by: urednik

CAZAS: RADITI VIŠE NA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENE KULTURE

NVO CAZAS nakon objavljivanja Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore pozdravlja nalaze i preporuke iz Izvještaja za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. Posebno je važna činjenica da je Evropska komisija objektivno i realno sagledala probleme u zdravstvenom sistemu na koje CAZAS ukazuje godinama.

Evropska komisija je uvažila značajan dio sugestija nakon konsultacija sa organizacijama civilnog društva u dijelu javno-zdravstvenih pitanja. Od posebne važnosti su preporuke vezane za potrebu obezbjeđivanja održivosti uspostavljenih servisa u oblasti HIV/AIDS-a namijenjenih populacijama u najvećem riziku, poboljšanju kapaciteta za obezbjeđenje psihosocijalne podrške i pomoći pacijentima sa hroničnim bolestima i boljoj implementaciji Nacionalne strategije za prevenciju zloupotrebe droga, posebno među mladima. Napominjemo, većina servisa preventive i podrške za HIV/AIDS u civilnom sektoru ugašena je u julu ove godine usljed nedostatka sredstava, kao i usljed nedostatka sistemske podrške za održivost pomenutih servisa. Takođe, između ostalog, navodi se da je potrebno više uraditi na poboljšanju prava pacijenata, da je neophodno da se obezbijedi aktivno učešće civilnog sektora u Nacionalnom Savjetu za prevenciju zloupotrebe droga, kao i da se uradi više na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi i unaprjeđenju mentalnog zdravlja.

Ocjena da je napravljen djelimičan napredak u ovoj oblasti predstavlja podsticaj svim akterima da u budućem periodu radimo i uradimo više na poboljšanju zdravstvenog sistema kroz veću promociju zdravlja i prevencije, kako bismo podigli opšti nivo kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravstvene kulture u Crnoj Gori. Poseban napor očekujemo od strane relevantnih državnih organa i institucija, sa kojima civilni sektor treba i mora da ima još bolju saradnju i komunikaciju, posebno u navedenim oblastima.

CAZAS još jednom poziva relevantne institucije sistema da se kroz dijalog i saradnju iznađu sistemski mehanizmi i rješenja za navedene izazove, kao i da se uradi mnogo više po pitanju poboljšanja standarda zdravstvenih radnika u crnogorskom sistemu zdravstva kao preduslova za iole ozbiljnije pozitivne promjene u našem zdravstvenom sistemu. S tim u vezi, još jednom naglašavamo da svi akteri na ovom polju imaju pruženu ruku saradnje od strane CAZAS-a.About the Author

urednik
 
 

 

Završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”

Akcijama podjele brošura i pošumljavanjem završen projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!”   Akcija pošumljavanja: ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju bu...
by urednik
 

 
 

Radio emisija o energetskoj efikasnosti – 6

Cilj projekta ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnostu” je podizanje opšte svijesti o značaju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Projekat je podržalo Ministarstvo kapitalnih...
by urednik
 

 
 

Radio emisija o energetskoj efikasnosti – 5

Cilj projekta ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnostu” je podizanje opšte svijesti o značaju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Projekat je podržalo Ministarstvo kapitalnih...
by urednik