Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnost!

Mladi za mlade Projekti

Cilj šestomjesečnog projekta ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnostu” je podizanje opšte svijesti o značaju mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Ovim projekatom planirano je više akcija na edukaciji stanovništva na temu povećanja nivoa svijesti građana u dijelu značaja i implementaciji mjera energetske efikasnosti u svakodnevnom životu krozusvajanje novih znanja i proširenje postojećih kada je u pitanju valorizacija potencijala Crne Gore u oblasti energetike. Planiramo da edukativno utičemo kroz pozitivne promjene ponašanja građana – što će sveukupno dovesti do smanjenja emisije štetnih gasova iz ložiona te pozitivno uticati na očuvanje životne sredine, standard građana i ljudsko zdravlje. Planiramo da kroz edukativnu kampanju  na promociji energetske efikasnosti koja će kao rezultat projekta/programa dodatno unaprijediti svoja znanja i svijest o politikama u oblasti energetske efikasnosti i benefitima primjene mjera energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, valorizacije potencijala Crne Gore u energetici, kao i zelenoj energetskoj tranziciji. Na ovaj način, građani će biti u prilici da daju sopstveni doprinos implementaciji predmetnih politika.

Projektom je planirano: produkcija TV spota, organizovanje 2 edukativne radionice, proizvodnja 6 radio emisija, štampanje brošure i flajere, akcija pošumljavanja i anketa o percepciji stanovništva iz oblasti energetike i energetske efikasnosti.

Projekat ”Uključi se, sačuvaj energiju – sačuvaj svoju budućnostu” podržalo je Ministarstvo kapitalnih investicija