Poziv za mlade – Učestvujte u definisanju Strategije za mlade!

urednik Avatar

Budi i ti kreator/ka strategije za mlade! Svoju poruku onima koji definišu strategiju za mlade možeš poslati tako što ćeš poslati svoju fotografiju sa jednostavnom porukom šta sebi želiš, kao na ilustracijama ispod. Uz poruku, na papiru napiši svoje ime, godine i grad u kojem živiš

U toku je proces izrade Strategije za mlade, koji vode Uprava za mlade i sport i Ministarstvo prosvjete. Podršku procesu pruža i Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, u okviru Zajedničkog programa UN za mlade.

Do sada, proces je obuhvatio evaluaciju prethodne strategije za mlade, konsultacije sa mladima i drugim akterima u vezi sa prioritetima za novu strategiju za mlade, konferenciju kojom je proces pokrenut, analizu položaja mladih u Crnoj Gori, formiranje radne grupe za izradu strategije.

 

Sledeći korak u izradi strategije jeste dvodnevni sastanak planiranja, koji će se održati 10. i 11. marta ove godine, u Baru.

Cilj ovog sastanka je:

  1. definisanje vizije nove Nacionalne strategije za mlade
  2. definisanje ključnih ishoda Strategije (šta želimo za mlade-koje uslove, koja je to poželjna budućnost i sl.)
  3. definisanje najboljih načina za sprovođenje strategije.

Na sastanku će učestvovati radna grupa za izradu strategije, kao i druge institucije koje se bave posebnim pitanjima od značaja za mlade, te omladinske stukture sa lokalnog nivoa. Takođe, poseban dio programa će biti posvećen direktnoj komunikaciji učesnika/ca sastanka sa mladima.

Prisutnima na sastanku će biti predstavljena mišljenja i stavovi mladih koji su prikupljeni tokom različitih konsultacija.

Ipak, želimo da damo priliku svakoj mladoj osobi da uputi poruku učesnicima/cama ovog sastanka o tome šta sebi želi, o čemu treba da vode računa dok definišu strategiju, šta mladima nedostaje, šta im je bitno, i slično. 

Da bi tvoja poruka došla do onih koji kreiraju strategiju za mlade, dovoljno je da pošalješ svoju fotografiju sa jednostavnom porukom šta sebi želiš, kao na ilustracijama ispod. Uz poruku, na papiru napiši svoje ime, godine i grad u kojem živiš. 

Fotografije će biti prikazane učesnicima/cama sastanka,  kako bi oni u svakom momentu imali na umu mlade ljude i njihove interese. 

Fotografiju poslati na mejl adresu sebizelim@gmail.com, ili porukom na Facebook stranu Sebi želim, do četvrtka, 3. marta.

Važno: Ukoliko ne želiš da fotografije objavimo javno (na Facebook strani Sebi želim kampanje ili veb sajtu www.sebizelim.me), već da ih koristimo isključivo za potrebe sastanka, molimo te da to i naglasiš. 

 

   

 

Ovo nije poslednja prilika za uključivanje mladih u izradu strategije! Nacrt strategije će takođe komentarisati mladi, na način koji je mladima blizak, kada nacrt bude spreman. Ostanite sa nama i pratite dešavanja u vezi sa izradom Strategije – mišljenje i uključenost mladih su nam jedan od najbitnijih aspekata ovog procesa!

Ispod možete vidjeti neke od prethodnih vijesti u vezi sa izradom strategije.

Održane konsultacije sa mladima u vezi sa izradom nove Strategije za mlade

Održana konferencija – najava izrade Strategije za mlade

Fotografije sa konsultacija

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga