Zvanično otvorena Mala grupna kuća u Bijelom Polju

urednik Avatar
Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević, američka ambasadorka u Crnoj Gori Margaret En Ujehara i predsjednik Opštine Aleksandar Žurić, zvanično su danas otvorili ustanovu za osobe ometene u razvoju-Malu grupnu kuću. 

Ovaj značajan projekat finansirali su Američka ambasada, Evropska unija, UNICEF, Ministarstvo rada i socijanog staranja i Opština Bijelo Polje, a funkcionisaće kao posebna organizaciona jedinica JU “Dnevni centar Tisa”.

Rad ove ustanove finansiraće Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Opština Bijelo Polje.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je istakla da je Mala grupna kuća prvi servis ovakve vrste u Crnoj Gori.

“Jedan broj djece koja napune 18 godina moraju da imaju ovakve servise, zato što nemaju mogućnosti da borave u svojim porodicama, nemaju svoje hranitelje i država Crna Gora u skladu sa svojim mogućnostima sa partnerima i lokalnim samoupravama mora da stvara uslove da ovu vrstu servisa, osim Bijelog Polja, treba da postoje i u čitavoj Crnoj Gori”, kazala je Kovačević.

Kovačević je iskoristila ovu posjetu da porazgovara sa predsjednikom Žurićem o unapređenju socijanih servisa u Bijelom Polju, imajući u vidu da je Opština Bijelo Polje još 2011. godine započela realizaciju projekata socijalne zaštite  i unapređenja socijane inkluzije koje sprovodi UNDP CO Crna Gora, zajedno sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, kroz fondove IPA 2010, komponenta 2.

Žurić je istakao da je Mala grupna zejednica primila svoje prve stanare, te da je to i povodo današnjeg okupljanja u ovoj ustanovi i ozvaničenje rada, prvog servisa ove vrste u Crnoj Gori.

“To je servis koji će se baviti 24 sata podrškom djeci sa smetnjama u razvoju, bez roditeljskog staranja ili čijim roditeljima je oduzeto roditeljsko pravo. Opština Bijelo Polje je prepoznata kao mjesto u kojem se vodi računa o društveno ranjivim grupama. Kvalitetno planiranje na lokalnom nivou i uspostavljanje socijalnih servisa u zajednici nam je uvijek bilo jedan od prioriteta, a ovim aktivnostima ćemo dodatno odgovoriti na potrebe ranjivih grupa, njihovoj većoj socijalnoj uključenosti poboljšanju kvaliteta života u prirodnom okruženju. Oblasti reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori posvećuje se velika pažnja, a Bijelo Polje je već steklo značajna iskustva u uspostavljanju socijalnih servisa ne samo za djecu, već i za odrasle osobe u riziku od socijalne isključenosti”, kazao je Žurić, ističući da će nastaviti sa sličnim aktivnostima, još više ohrabreni razumijevanjem ovako značajnih partnera, ističući da će u budućem vremenu razvijati i unapređivati sve postojeće servise i zajedno raditi na otvaranju novih.

Američka ambasadorka Ujehara takođe ističe da otvaranje objekta koji, kako je kazala, donosi dobrobit, te da su djeca uvijek povod za radost.

“U ovom objektu djeca će doživjeti radosne momente i boraviti u bezbjednoj i zdravoj sredini. Stvaranje ove male grupne zajednice je rezultat saradnje građana Bijelog Polja, Ministarstva rada i socijalnog stranja, naših prijatelja iz UNICEFA, programa humanitrna pomoć Evropske komande Oružanih snaga Amerike, Kancelarije vojnog atašea i kancelarije za odbrambenu saradnju”, kazala je Ujehara.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga