UN: Nasilje nad ženama neprihvatljivo i može se spriječiti

urednik Avatar

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sistem Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori poziva na obnavljanje napora da se okonča nasilje nad ženama.

Ove godine, Sistem UN u Crnoj Gori obilježava kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, pridruživanjem globalnoj inicijativi „Obojimo svijet u narandžasto: Okončajmo nasilje nad ženama i djevojčicama“ koja za cilj ima podizanje svijesti o važnosti zaustavljanja nasilja nad ženama. Narandžasta je boja inicijative kao simbol svjetlije budućnosti, slobodne od nasilja nad ženama i djevojčicama. Zato će Eko zgrada Ujedinjenih nacija u Podgorici biti osvijetljena u narandžasto tokom narednih 16 dana.

U tom nastojanju Ujedinjene nacije nisu same. Protiv nasilja nad ženama organizacije UN se bore rame uz rame sa brojnim partnerima u Crnoj Gori. Jedan od tih partnera je i Glavni grad Podgorica, koji se pridružuje inicijativi tako što će osvijetliti u narandžasto jedan od simbola glavnog grada Crne Gore – most Milenijum.

„Razvojna agenda za narednih 15 godina fokusira se na rodnu ravnopravnost i eliminisanje rodno zasnovanog nasilja, kao na važne komponente postizanja napretka u ostvarivanju svih ciljeva održivog razvoja“, izjavila je Fiona Mekluni, stalna koordinatorka UN-a u Crnoj Gori.

Ona je takođe naglasila da je, samo u toku prva dva mjeseca od osnivanja, nacionalna SOS linija za podršku žrtvama nasilja u porodici primila više od 750 poziva za pomoć.

“Ove brojke potvrđuju da se povjerenje u podršku sistema uvećava i da Crna Gora pravi iskorak ka uspostavljanju efikasnog i pouzdanog sistema podrške za žrtve nasilja u porodici”, zaključila je Mekluni.

UN rade zajedno sa državama širom svijeta na inicijativama sprečavanja i reagovanja na rodno zasnovano nasilje, uključujući zemlje u krizi u kojima se silovanje i seksualni napadi koriste kao ratna sredstva. UN potvrđuju svoju posvećenost da se okonča rodno zasnovano nasilje i poziva na pojačane napore da se riješe specifični obrasci nasilja u razvojnim i kriznim kontekstima, radeći sa ženskim organizacijama ali i sa muškarcima i dječacima.

Prošle godine, kao dio inicijative „Obojimo svoj kraj u narandžasto: okončajmo nasilje nad ženama i djevojčicama“, „narandžaste“ aktivnosti su organizovane u više od 70 zemalja širom svijeta, pri čemu se posredstvom društvenih medija doprlo do više od 100 miliona ljudi, što je pokrenulo globalnu diskusiju, novu posvećenost i inicijative da se okonča nasilje nad ženama i djevojčicama. S ciljem da se globalna pažnja usmjeri na ovo pitanje, mnogi čuveni objekti i simboli širom svijeta osvijetljeni su u narandžasto, uključujući Empajer stejt bilding, zgradu sjedišta Ujedinjenih nacija i Nazdakove ekrane na Tajms skveru u Njujorku, Upravnu zgradu Panamskog kanala te Sfingu i piramide u Gizi u Egiptu.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga