U Rožajama osnovana NVO North Montenegro

urednik Avatar

U Rožajama je formirana neprofitna organizacija za zaštitu životne sredine i promociju prirodnih potencijala Rožaja i sjevera Crne Gore.

  • North Montenegro je mlada nevladina organizacija, kojoj je cilj podizanje svijesti društva o životnoj sredini i promocija prirodhih potencijala Rožaja i cjelokupnog sjevera Crne Gore.

  • Opšti ciljevi organizacije su: Očuvanje i unapređenje životne sredine,edukacija i reforma ponašanja društva prema prirodi, promocija zdravog života i prirodnih dobara, očuvanje flore i faune, podsticanje na što adekvatnije korišćenje energije, integracija u relevantne medjunarodne organizacije.

  • Zahvaljujući geografskom položaju i reljefnoj raznolikosti, Crna Gora u odnosu na svoju veličinu ima vrlo velik broj raznolikih tipova staništa te veliku biološku raznolikost za koju je posebno važno područje sjevera Crne Gore. Nažalost, biološka raznolikost Sjevera Crne Gore sve je ugroženija, kako radi gradskog i industrijskog otpada, tako i radi neracionalnog i prekomjernog iskorištavanja bioloških dobara, nepridržavanja zakonskih propisa kao i nesavjesno lovstvo. Posebnu ugroženost unutar planinskog ekosistema pokazuju vrste koje se nalaze na vrhu lanca ishrane (Medvjed, vuk, balkanski ris) kao i ostale vrste na kojima počivaju cjelokupni ekosistemi (npr. šumski plodovi). Sa tim u vezi naša organizacija će se baviti što boljem očuvanju, zaštitom i promocijom cjelokupnog biodivirziteta

Planina Hajla, sa svojim izuzetno bogatim prirodnim resursima,trebala bi da predstavlja značajan segment turističke ponude Crne Gore. Sa obzirom na značaj ruralnog turizma, sela Rožaja posjeduju neiscrpan izvor mogućnosti za kreiranje i plasman novog turističkog proizvoda. Stalna inovacija proizvoda, težnja za autentičnim iskustvima i doživljajima, povratak prirodi i zdravom načinu života, veća potražnja za ekološkim, domaćim proizvodima, samo su neki od savremenih trendova na turističkom tržištu. Međutim, atraktivnost planinskih područja, kao i blizina primorja Crne Gore, nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni za razvoj ruralnog i planinskog turizma. Cilj ove organizacije je promocija potencijala za razvoj planine Hajla kao ruralne planinske turističke destinacije. Na Skupštini organizacije koju čine iskusni pojedinci iz ove oblasti izabran je izvršni direktor organizacije Zulfikar Kurtagić

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga