U toku izrada Lokalnog plana akcije za mlade

urednik Avatar

NVO Građanska inicijativa mladih u partnerstvu sa Opštinom Rožaje započela je projekat izrade Lokalnog plana akcije za mlade opštine Rožaje (LPAM), koji je podržan od Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, a koji finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA Civil Society Facility.

Realizacijom ovog projekta, odnosno izradom Lokalnog akcionog plana za mlade u Rožajama za period od četiri godine, stvoriće se preduslovi za sistematsko posmatranje problema mladih ljudi u opštini Rožaje, kao i njihovo aktivno uključivanje u samu izradu plana i njegovu implementaciju. Sa ovim planom stvaraju se i preduslovi za kasnija pisanja akcionih planova za mlade za duži vremenski period. Na osnovu ovog plana uočiće se određene potrebe mladih iz različitih oblasti, na osnovu kojih će se predvidjeti buduće aktivnosti, za koje će se mladi opredjeljivati na osnovu sopstvenih interesovanja. Na taj način, mladi u Rožajama će se direktno uključiti u razne aktivnosti i sudjelovati u raznim sferama života ovog grada koji broji oko 5000 mladih uzrasta od 15 do 29 godina.

Predsjednik opštine Rožaje Ejup Nurković sa svojim saradnicima će pružiti punu podršku realizaciji ovog projekta, jer donošenje temeljnih dokumenata u svim segmentima djelovanja jednog društvenog sistema, predstavlja strateško polazište za konkretne aktivnosti koje doprinose promjeni postojećeg stanja. Shodno tome i ovaj dokument predstavljaće polazište i dokaz spremnosti i volje lokalne samouprave da učini napor i prema smjernicama koje će formirati upravo mladi, preduzme neophodne korake i mjere koje će dovesti do poboljšanja njihovog položaja u našoj zajednici.

Iz NVO Građanska inicijativa mladih su naglasili, da se posao ne završava usvajanjem ovog  plana, već da tek tada počinje i da će predstavljati strateški dokument obavezan za primjenu u narednom periodu, uz pomoć kojeg će mladi u Rožajama otkrivati i graditi bolju budućnost.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga