Počeo kurs novinarstva u Rožajama

Aktuelnosti

U okviru projekta „Budi aktivan, ti imaš pravo da znaš“ koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih, u toku je jedna od glavnih aktivnosti  kurs novinarstva.  Po riječima realizatora kursa Slobodana Šabeljića polaznici će biti upoznati sa osnovama novinarstva i učestvovaće u pripremi šest tematskih radijskih emisija.
Sa direktorom radio Rožaje Mirsadom Felećem smo potpisali Memorandum o saradnji i oni će emitovati na svojim talasima emisije koje pripreme polaznici kursa novinarsva. – rekao je asistent na projektu Damir Skarep.

3 kurs
U saradnji sa Opštinom Rožaje i lokalnom radio stanicom Radio Rožaje nevladina organizacija Građanska inicijativa mladih upravo realizuje projekat ‘‘Budi aktivan! Ti imaš pravo da znaš’’ koji je podržan od Američke ambasade u Podgorici.
Za građane opštine Rožaje organizujemo upitnik koliko građani znaju o njihovim pravima kao i mogućnostima o učestvovanju u procesima donošenja važnih odluka u lokalnom parlamentu.
Izabrani učenici srednjih škola pohađaju kurs novinarstva koji se održava dva puta sedmično za novinarske kategorije (kratke vijesti, vijesti, intervju…), sa profesionalnim novinarom koji ima višegodišnje iskustvo u vođenju kurseva za novinare. Nakon toga polaznici će pripremiti šest radio emisija o temi projekta. Teme emisije će biti odnos lokalnih vlasti prema građanima u različitim oblastima: životna sredina, ekonomija, mladi, kulturna baština, poljoprivreda i turizam. Emitovanje radio emisija je donacija lokalne radio stanice koja je partner na projektu.
Polaznici kursa novinarstva u organizaciji NVO Građanska inicijativa mladih će formirati i uređivati Facebook stranicu gdje će publikovati potrebne informacije o projektu i mogućnostima građana za saradnju s lokalnom samoupravom. Polaznici će pripremiti i materijal koji će se publikovati na oficijalnoj stranici opštine Rožaje koja je takođe partner na projektu.
Učesnici kursa novinarstva će na kraju napraviti još jedno istraživanje s građanima o temama radijskih emisija kao i cijelog projekta i prirediti brošuru.

4 kurs 1 kurs

6 kurs

5 kurs
Projekat „Budi aktivan, ti imaš pravo da znaš“ realizuje se uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori kroz program malih grantova.