Počeo kurs novinarstva u Rožajama

urednik Avatar

U okviru projekta „Budi aktivan, ti imaš pravo da znaš“ koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih, u toku je jedna od glavnih aktivnosti  kurs novinarstva.  Po riječima realizatora kursa Slobodana Šabeljića polaznici će biti upoznati sa osnovama novinarstva i učestvovaće u pripremi šest tematskih radijskih emisija.
Sa direktorom radio Rožaje Mirsadom Felećem smo potpisali Memorandum o saradnji i oni će emitovati na svojim talasima emisije koje pripreme polaznici kursa novinarsva. – rekao je asistent na projektu Damir Skarep.

3 kurs
U saradnji sa Opštinom Rožaje i lokalnom radio stanicom Radio Rožaje nevladina organizacija Građanska inicijativa mladih upravo realizuje projekat ‘‘Budi aktivan! Ti imaš pravo da znaš’’ koji je podržan od Američke ambasade u Podgorici.
Za građane opštine Rožaje organizujemo upitnik koliko građani znaju o njihovim pravima kao i mogućnostima o učestvovanju u procesima donošenja važnih odluka u lokalnom parlamentu.
Izabrani učenici srednjih škola pohađaju kurs novinarstva koji se održava dva puta sedmično za novinarske kategorije (kratke vijesti, vijesti, intervju…), sa profesionalnim novinarom koji ima višegodišnje iskustvo u vođenju kurseva za novinare. Nakon toga polaznici će pripremiti šest radio emisija o temi projekta. Teme emisije će biti odnos lokalnih vlasti prema građanima u različitim oblastima: životna sredina, ekonomija, mladi, kulturna baština, poljoprivreda i turizam. Emitovanje radio emisija je donacija lokalne radio stanice koja je partner na projektu.
Polaznici kursa novinarstva u organizaciji NVO Građanska inicijativa mladih će formirati i uređivati Facebook stranicu gdje će publikovati potrebne informacije o projektu i mogućnostima građana za saradnju s lokalnom samoupravom. Polaznici će pripremiti i materijal koji će se publikovati na oficijalnoj stranici opštine Rožaje koja je takođe partner na projektu.
Učesnici kursa novinarstva će na kraju napraviti još jedno istraživanje s građanima o temama radijskih emisija kao i cijelog projekta i prirediti brošuru.

4 kurs 1 kurs

6 kurs

5 kurs
Projekat „Budi aktivan, ti imaš pravo da znaš“ realizuje se uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori kroz program malih grantova.

 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga