Smeće najveći problem u Rožajama

Ekologija

Prema anketi NVO Građanska inicijativa mladih najveći problem u opštini Rožaje je gradska deponija ”Mostina” jer čak 76% ispitanika smatra da deponija zagađuje i truje okolno stanovništvo je često zapaljena, 15% smatra da je najveći problem postojanje sve većeg broja divljih deponijau rijekama, obalama rijeka, izletištima, šumama… a 9 posto anketiranih smatra da je nepostojanje parka i mjesta za rekreaciju problem broj jedan u opštini Rožaje.

U okviru projekta “Zaštitimo pluća grada – park šuma Brezovačko brdo (ZaParK)” sprovedeno je istraživanje o najvećim problemima mladih na uzorku od 100 ispitanika u opštini Rožaje i obuhvaćena je populacija od 14 do 29 godina. Anketu je sprovela NVO “Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja, od 20. do 23. jula 2023. godine.

Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) realizuje  Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.