, ,

Održana prezentacija o projektima Erasmus plus – “Combat exclusion – say yes to inclusion”

urednik Avatar
Erasmus plus - "Combat exclusion - say yes to inclusion"
 Erasmus plus - "Combat exclusion - say yes to inclusion"
Erasmus plus – “Combat exclusion – say yes to inclusion”
Emina Balota je 04.06.2018. u Gimnaziji “30.septembar” u Rožajama održala prezentaciju o projektima Erasmus plus – “Combat exclusion – say yes to inclusion
“Projekat “Combat exclusion – say yes to inclusion”, u prevodu “Borba protiv isključenja – reci DA za uključivanje” je kompozitor neformalnih obrazovnih sesija sa nizom pokretačkih aktivnosti za omladinske radnike, lidere i osobe koje žele da se uključe u neformalno obrazovanje, umnožavajući metode i znanja o ljudskim pravima. Ovaj projekat je organizovan od strane NVO “Centar za neformalnu edukaciju” u sklopu programa Erasmus +, finansiranom od strane Evropske unije, i sastojao se iz dva trening kursa, od kojih se jedan održavao u Ulcinju u periodu od 1. do 10. decembra 2017.godine, a drugi od 9. do 18. marta 2018. godine u Tivtu. Na ovom treningu je učestvovalo 24 omladinska radnika iz Crne Gore, Ruminije, Italije, Njemačke, Poljske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Radni jezik je bio engleski. Cilj projekta je da se stvori sposobnost među omladinskim radnicima kako bi pripremili i proširili edukativne aktivnosti za ljudska prava za mlade.
Erasmus plus - "Combat exclusion - say yes to inclusion"Erasmus plus - "Combat exclusion - say yes to inclusion"Korisnici projekta:
– 8 omladinskih organizacija iz različitih krajeva Evrope koje će povećati svoje kapacitete za rad na polju ljudskih prava, kao i radu na međunarodnim projektima
– 26 omladinskih radnika (plaćenih ili neplaćenih) aktivnih u omladinskim organizacijama koje predstavljaju; koji će razvijati svoje sposobnosti kao edukatori za ljudska prava.
– Mladi ljudi iz partnerskih zemalja; najmanje 900 mladih ljudi sa različitim iskustvima iz različitih regiona, neki od njih su i sami subjekti diskriminacije i zloupotrebe ljudskih prava, i učestvovaće na radionicama koje su sprovedene od strane omladinskih radnika.
Cilj je stvoriti veći broj edukovanih, kvalifikovanih i proaktivnih mladih ljudi za buduće suočeljevanje i rad sa problematičnim situacijama u oblasti ljudskih prava u svojim zajednicama, kao i generalno u Evropi.
Centar za Neformalnu Edukaciju je relativno nova organizacija, ali je sastavljena od ljudi sa velikim iskustvom i znanjem u omladinskom sektoru, ljudskim pravima I projektnom menadžmentu. Do sada smo bili partneri na nekoliko međunarodnih, kao i domaćih projekata. Organizovali smo radionice za lokalnu omladinu na temu ljudskih prava i borbi protiv isključivanja na lokalnom i nacionalnom nivou I nastavljamo sa tim.Centar za Neformalnu Edukaciju trenutno organizuje aktivnosti u lokalnom omladinskom klubu, a takodje pomažemo i izgradnji tima mladih ljudi koji bi mogli biti vršnjački edukatori u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima i neformalnog učenja o interkulturalnim temama i aktivizmu mladih.
Erasmus plus - "Combat exclusion - say yes to inclusion"
 Avatar
Autorski profil

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

pretraga