Kontakt

Kontakt

Adresa:

GIM – Građanska inicijativa mladih

13. jul, 84 310 Rožaje, Crna Gora

Telefon:
(+382 67) 582-069

Fax:
(+382 51) 274-220

E-mail: nvo.gim.ro@gmail.com