Impressum

Naziv medija: Internet publikacija “Mladirozaja.me”

Adresa elektronske pošte: mladirozaja@gmail.com

Internet stranica: https://www.mladirozaja.me/ 

Naziv osnivača medija: NVO Građanska inicijativa mladih

Sjedište osnivača medija: Ul. 13. jul bb, 84310 Rožaje, Crna Gora

PIB osnivača medija 02782936

Vlasnička struktura “Mladirozaja.me” – 100% udjela NVO GIM Rožaje 

Povezana lica

Sjedište “Mladirozaja.me”: Ul. 13. jul bb

Internetska publikacija Mladirozaja.me je upisana u Evidenciji medija pod rednim brojem 093

 

UREDNIŠTVO

Glavni i odgovorni urednik: Rasim Luboder

Administrator: Emina Balota

Fotografija: Elma Balota  

 

Mišljenja i stavovi u objavljenim djelima isključivo su stavovi autora i ne odražavaju nužno mišljenja i stavove uredništva i izdavača. Za sadržaj i tačnost podataka u publikaciji isključivo je odgovoran autor.