Mladi Rožaja
NVO Građanska inicijativa mladih Rožaje


ISTAKNUTO

Nedavno


 
 
 

 

Bolje spriječiti nego liječiti: Zdrava ishrana

U subotu, 24. novembra 2018. godine u 11 sati radio Rožaje je emitovao šestu omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su polaznici kursa no...
by urednik
 

 
 

Bolje spriječiti nego liječiti: Psihofizičko zdravlje

U subotu, 20. oktobra 2018. godine u 11 sati radio Rožaje je emitovao petu omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su polaznici kursa novin...
by urednik
 

 
 

Bolje spriječiti nego liječiti: Narkomanija

U subotu 6. oktobra 2018. godine u 11 sati radio Rožaje je emitovao četvrtu omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su volonteri NVO GIM govorili o proble...
by urednik
 

 

 

Bolje spriječiti nego liječiti: Kockanje

U subotu 15. septembra 2018. godine u 11 sati radio Rožaje je emitovao treću omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su volonteri NVO GIM govorili o probl...
by urednik
 

 
 

Bolje spriječiti nego liječiti: Alkoholizam

U subotu 1. septembra 2018. godine u 11 sati Radio Rožaje je emitovao drugu omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su volonteri NVO GIM govorili o problem...
by urednik
 

 
 

Bolje spriječiti nego liječiti: Nikotinizam

  U subotu 18. avgusta 2018. godine u 11 sati Radio Rožaje je emitovao prvu omladinsku radio emisiju ”Mladi za mlade” iz novog serijala ”Bolje spriječiti nego liječiti” u kojoj su volonteri NVO G...
by urednik